Innan skolstart tack

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.

Hej alla föräldrar!

På torsdag förmiddag tänkte vi ha en utflykt till gömmaren som ligger i närområdet. Vi åker senast 8:37 och är tillbaka till lunch (eleverna äter på skolan). Viktigt att eleverna är på plats senast 8:28. Vi kommer doppa fötterna så viktigt att eleverna tar med sig badhandduk och extra kläder. Vattenflaska är också bra att ta med sig och frukt om man vill.

Med vänliga hälsningar

Fritidsteamet

Rådsparken

Vi märkte när vi var på utflykt i Slagsta att eleverna har ett behov av att leka av sig. Därför tänkte vi på måndag åka till Rådsparken med gruppen som en liten avslutning och leka och mysa. Vi kommer att få lunch med oss från skolan, pastasallad, så eleverna behöver ha med sig bestick och vatten/dricka. Vi börjar och slutar i vanlig tid.

Utflykter

I dag var vi i Slagsta på utflykt med hela gruppen. Vi startade dagen med att gå igenom våra gemensamma regler och förhållningssätt som gäller under en utflykt. Tyvärr var det några elever som valde att inte följa dessa regler under dagens utflykt. Vi pratade om det när vi kom tillbaka till skolan och poängterade vikten av dessa, speciellt när vi är så många som vi är. Vi ska som ni vet på utflykt igen redan nästa vecka och vi skulle uppskatta om ni kunde prata om det hemma en sväng också. Tack på förhand.

Några viktiga datum

Teminen börjar närma dig sitt slut och här kommer några viktiga datum att skriva upp i kalendern.

Onsdag den 16/5 åker vi på en heldagsutflykt till Slagsta. Där kommer vi att ha lektioner kopplade till vårt forntidstema. Vi börjar i vanlig tid och är tillbaka till mellis. Kläder efter väder då vi är ute hela dagen och egen lunchmatsäck (inga nötter).

Onsdag den 23/5 åker vi till Historiska museet. Vi börjar i vanlig tid och är tillbaka till mellis. Denna dag kommer vi att ta med lunch från skolan, eleverna behöver däremot ta med sig egna bestick och något att dricka.

Onsdag den 30/5 bjuder vi in till öppet hus mellan kl. 13.30-14.30 för att få möjlighet att se de nationellla proven. Under denna tid pågår undervisning som vanligt så detta är endast ett tillfälle att tillsammans med ditt barn få titta på proven. Resultaten kommer ni att få hem i brevform veckan innan. Nationella proven är endast en del av all bedömning som görs under ett läsår, därför vill vi förtydliga att slutliga bedömningen av ert barns kunskap gentemot kunskapskraven i åk 3 hittar ni på Unikum. Resultaten från NP fylls på i elevernas IUP från vårterminen, då finns de som underlag för vidare arbete i åk 4.

Fredag den 1/6 bjuder vi in till vernissage mellan kl  8.30-9.30. Eleverna kommer då att visa upp saker som vi har arbetat med under vårterminen. Varmt välkomna!

Tisdag den 12/6 har vi skolavslutning. Eleverna börjar kl. 9.00 uppe i hemvisten. Vi har lektioner fram till kl. 11.00 och därefter är det gemensam skolavslutning ute på gården. Önskar man som vårdnadshavare vara med så är man välkomna till kl. 11.00.

 

Viktig information om fritids

Brev öppet fritids

Ang öppen fritidsverksamhet ”fritidsklubb” hösten 2018

Ert barn skall snart sluta årskurs 3 men har dock fortsatt rätt till skolbarnsomsorg fram till den vårterminen då barnet går ut år 6.

Detta sker i form av öppen fritidsverksamhet som gäller för elever i årskurs 4-6, ålder 10-12 år. Avgiften för öppen fritidsverksamhet är 409 kronor per månad vilket motsvarar kostnader för material och mellanmål.
Vid övergången mellan årskurs 3 till årskurs 4 och öppen fritidsverksamhet så börjar den nya avgiften gälla från och med september månad.

Ert barn kommer automatiskt att föras över till öppen fritids om ni inte säger upp platsen.

Uppsägning skall göras skriftligt – Skicka eller lämna in uppsägningen direkt till expeditionen på den skola där ni har ert barn placerat.

Brev-öppet-fritidsUppsägningstiden är en månad.

Blankett för uppsägning finns på Huddinge kommuns hemsida 

Övrig information kring skolbarnsomsorg och öppen fritids kan ni få på respektive skola.

Vänliga hälsningar

Barn och utbildningsförvaltningen

Grundskoleavdelningen

Vad händer i de estetiska ämnena?

I ämnet bild kommer vi att ägna oss åt att träna vår förmåga att hantera digitala tekniker. Vi har skapat rekvisita till mysterier i Lasse-Majas detektivbyrå och vi kommer att träna inspelning och redigering av film om ett mysterium med hjälp av appen Imovie.

I musik jobbar vi med sång och spel, enkla former av musikskapande digitalt i Garageband utifrån musikteatern Lasse-Majas mysterium. Vi övar oss på att gestalta sånger genom sång, ljud och spel. Vi pratar om vilka tankar, känslor och bilder som kommer upp när vi lyssnar på olika sorters musik för att sedan ta med oss den kunskapen när vi skapar egen musik. Vi berör också musik och traditioner då vi har en stundande skolavslutning framför oss.

I slöjd arbetar vi med att framställa föremål i olika material med hjälp av enkla redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Info idrott och hälsa

Hej! Efter påsk kommer vi att börja med uteperioden på idrotten. Därmed gäller som alltid att eleverna har med sig oömma kläder efter väder som tål att bli smutsiga ifall det är lerigt. Ta gärna med er en vattenflaska.

Vi kommer efter påsk att arbeta med förmågorna:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Vid frågor hör av er!

// Mvh Lärarna i idrott och hälsa

Välkomna till öppen kulturskola på tisdagar på Glömstaskolan!

Varje vecka hålls numera dans och teater under ledning av en danspedagog och en teaterpedagog på skolan i regi av Huddinge kulturskola.
Klassen varvas med dans/teater övningar och till en början vill vi lära känna er och skapa en trygg grupp. Vi är nyfikna kring era idéer och tankar kring dans och teater. 
Vi kommer också dela med oss av våra erfarenheter kring områdena och ge er ett smakprov på den ena och det andra. I slutet av terminen har vi kanske något vi vill dela med oss till andra?
Ett framträdande av något slag? Allt är möjligt!
 • Plats: Rörelserummet/havet på plan tre (mellan hemvister G14 G15)
 • Tid: Tisdagar ca: 14.40-15.30 (Observera att tiden är preliminär den kan komma att ändras så var uppmärksam på uppdatering på bloggen)
 • Målgrupp: Alla som vill!
 • Pris: Gratis
 • Annat: Man kan komma och testa ett par gånger. Och inget krav på att komma varje gång men vi ser gärna att vi blir en sammansatt grupp som kan jobba mot ett mål. 
Varma hälsningar
Evelina, Ingrid och Fanny (vikarie för Ingrid), Huddinge Kulturskola