Möte och framåt

Tack alla som slöt upp på dagens möte, vi gör det bra tillsammans. 

Det efterfrågades även lite tips om vad man som förälder kan göra, här kommer två raska så länge:

  • läs varje dag med ditt barn, prata om det lästa (vad tror du kommer hända? varför hände det som hände? vad tänker du om det du läser?)
  • prata med ditt barn om vad hen – oavsett vad andra kanske väljer att göra – kan bidra med för att Magdalena ska fortsätta känna sig välkommen och att alla ska kunna fokusera på undervisningen och lärandet.

 

Mobiltelefoner i G14

I årskurs 4 har vi tills nu låtit elever få ta hand om sina mobiler under dagen när dom är på skolan. Vår erfarenhet är att det inte går så bra. Det är att ansvar som är svårt att hantera för många. Mobilen har tyvärr blivit ett moment som stör undervisningen och ibland också skapar passiva elever under rasterna.

Vi vuxna i årskurs 4 har därför beslutat att vi kommer samla in alla mobiler om morgonen och de får igen dem på eftermiddag när de ska hem.

På fredag kommer vi förbereda eleverna på det här beslutet, men vi ser gärna att vi har ett samarbete kring detta.

Inlämning av mobiler kommer börja på måndag och vi kommer testa det fram till jullovet.

Vänligen G14

G14 nu och framåt

Nya lärare och satsning efter höstlovet

Magdalena Kofa börjar äntligen nästa vecka, Ann-Kristin Andersson efter jullovet. Båda är erfarna och legitimerade lärare. Vikarie David von Platen ersatte Jan Törnander redan vecka 43 och blir kvar.

Istället för att sätta in ytterligare tillfälliga vikarier gjorde vi denna vecka en riktad satsning med olika pedagoger från huset, som haft såväl ämnesundervisning som arbetat med gruppen och befästande av gynnsamma rutiner, i syfte att snabbt komma vidare med Magdalena och David. Denna satsning fortsätter även nästa vecka, med uppföljning framåt vad som kan behövas ytterligare.

Informationsmöte

Måndag 12 november kl 16.05-17.00  bjuds du som är förälder till elev i G14 in till informationsmöte ang de insatser vi planerar och dialog om vad vi kan göra tillsammans för att på olika sätt stötta en gynnsam utveckling framåt. Deltar gör rektor och socialpedagog.

Plats: Informatören, plan 2.

Elevledda Utvecklingssamtal

Samtalen var tänkta att hållas tidigare (Amanda har bistått eleverna att förbereda en god grund för samtalen), men sköts upp till när Magdalena kommer, så blir det även lite av lära-känna-samtal.

Vi återkommer om när nästa samtal efter detta förläggs (planen i övrigt är i januari, men det kommer antagligen förskjutas till februari för G14, så även Ann-Kristin kommit in i gruppen).

Informationsmöte måndag 12/11

Vi är i högsta grad medvetna om att G14 inte fått den start på mellanstadiet som vi önskat. Insatser har gjorts, fler kommer att göras. Magdalena Kofa börjar vecka 46 (tidigare rektor har inte släppt henne tidigare), Ann-Kristin Andersson efter jullovet. Båda är erfarna och legitimerade lärare.

Måndag 12 november kl 16.05-17.00  bjuds du som är förälder till elev i G14 in till informationsmöte ang de insatser vi planerar och dialog om vad vi tillsammans kan göra för att stötta en god utveckling framåt.

 

Socialpedagog och närvaro

Cathrine är G14s nya socialpedagog och har nu bekantat sig med eleverna de senaste tre veckorna samt kommit snabbt in i sin roll som en av elevernas nya pedagoger. Har du som vårdnadshavare frågor gällande det sociala så nås Cathrine via mail på: cathrine.kjuus-eckhoff@huddinge.se

Info gällande skola 24

För elevernas säkerhet är det viktigt att alla vårdnadshavare registrerar i skola24 om ert barn är sjuk eller av annan anledning inte är på skolan. Detta sker då innan skolan börjar, dvs innan 08.00.

Närvaro kommer ses efter varje utevistelse samt vid skolstart 08.30, visare det då sig att en elev inte är på plats så går det automatiskt ut ett sms till vårdnadshavare om en frånvaro. Detta innebär att elever nu behöver vara ännu bättre på att passa tiderna då det tidigare varit så att elever tar onödigt lång tid på sig för att komma in på lektionerna. Vi pratar självklart om detta i skolan men önskar även att ni pratar om det hemma.

Angående hälsouppgifter/hälsobesök åk 4

I åk 4 erbjuds alla elever en tid för ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt och rygg. Inför besöket får eleverna fylla i en digital hälsoenkät, vilket görs i skolan. Utifrån den samtalar vi om elevens trivsel, skolsituation och hälsa men också om kost, fysisk aktivitet och sömn mm. Detta hälsobesök kommer att påbörjas senare under höstterminen.

Kompletterande hälsouppgifter fylls i av vårdnadshavare. Dessa skickas hem med eleverna denna vecka och lämnas ifyllda till mig så snart som möjligt, men senast fredag 12/10. Det går bra att skicka via post till nedanstående adress eller lämna i mitt fack på expeditionen, plan 2. Alternativt (i tredje hand) lämna via ansvarig socialpedagog.

Blanketten finns även här.

Efter hälsobesöket skickar jag hem ett brev, per post, med information samt förslag på ev. uppföljning. Jag bifogar även tillväxtkurvor. Vid behov erbjuder jag er tid till skolläkaren tillsammans med ert barn.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Lättast är att nå mig via mail.

Med Vänliga Hälsningar/ Sophie, Skolsköterska 070-198 26 74

Sophie.hagman@huddinge.se

Adress:

Huddinge Kommun, Glömstaskolan, Sophie Hagman,141 85 Huddinge