Simning

Nu är simningen över för denna gång för årskurs 3. Ni behöver alltså inte packa ned simkläder på måndagar till era barn. Vi uppmuntrar er till att fortsätta träna simning med era barn då det är en färskvara. Ni ska sträva mot kunskapskravet i årskurs 6 som är att kunna simma 150 m. bröstsim och 50 m. i det livräddande ryggsimmet.

// Idrottslärarna

 

Viktigt att veta

Inceckningen är mellan kl. 8-8.30, vilket innebär att alla som kommer efter kl. 8.30 får sen ankomst.

Läsläxan som eleverna har från måndag till måndag är obligatorisk. Vilket innebär att om man inte gjort sin läxa får man göra den i skolan och då förlorar man undervisningstid.

Från fredag 1/12 kommer vi att börja dagen kl. 8.15 med att titta på årets julkalender och sen kl. 8.30 öppnar vi vår julkalender.

Som ni sett på skolans allmänna blogg har hela skolan lästema under nästa vecka. Denna vecka avslutas med en bokbytardag. Vi vill påminna alla om att ta med sig böcker, gärna redan under denna vecka.

Grovplanering G14 fram till jul

Nu har alla elever haft sina utvecklingssamtal och alla har satt nya mål, mål i fokus. Varje vecka kommer vi att ha arbetspass där alla kan arbeta med just sina mål i fokus.

I svenskan kommer vi bland annat att arbeta med noveller inför skolans novelltävling som kommer att äga rum under november månad. Vinnarna i novelltävlingen kommer att uppmärksammas under ett Nobelfirande. Måndag efter höstlovet kommer eleverna att få läsläxa. Då kommer vi att fortsätta vårt arbete med Läsfixarna som är olika läsatrategier. Varje vecka kommer varje elev att ha en lässtrategi i fokus. Detta kommer vi att ha mellan veckorna 45-50. Från vecka 45 kommer eleverna även att ha i uppgift att varje vecka läsa in ca 1 min valfri text i Showbie under rubriken Läslogg. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med ASL (att skriva sig till läsning) och nu kommer fokus ligga på berättande text, hur man bygger en berättelse innehållande en röd tråd samt titta närmare på stavningsegler.

I matematiken kommer vi bland annat att arbeta med Vektor. Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarana spelutvecklare. Vi kommer också att fortsätta med Nomp som kompletteras med gemensamma genomgångar, problemlösning och laborativa övningar.

I SO kommer vi fortsätta med vårt gemensamma förhållningssätt på skolan, nämligen hållbart ihop. Samt att vi återkommande varje vecka arbetar med historiska händelser genom GOTD (grej of the day).

I NO kommer vi påbörja ett projekt kring vattnets kretslopp.

 

 

Skolinspektionens skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

  • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Våra lärplattor

Nu har vi kommit igång med våra lärpalttor vilket innebär att många av elevernas uppgifter nu finns tillgängliga där. Det kan därför vara så att ditt barn har sin lärplatta med sig hem någon dag, och då är det för att göra klart något som inte blivit klart i skolan. Viktigt är dock att lärplatta alltid är med tillbaka till skolan då vi använder den dagligen.

Information angående simning

Hej alla föräldrar och barn i G14!

Vi kommer att ändra systemet för hur vi meddelar er föräldrar angående ifall ert barn ska simma på måndagar eller inte. Vi kommer skicka med en lapp med de barnen som ska simma på måndagar tills vidare. Vi kommer alltså inte skriva på bloggen utan ni föräldrar måste fråga era barn ifall de fått med sig en lapp hem. Vi ser till att meddela er föräldrar när just ert barn klarat av simningen och när ni kan sluta packa med simkläder.

Till er föräldrar vars barn inte fått med sig en lapp hem, det betyder att barnet klarat av simningen och de behöver inte ha med sig simkläder.

Måndag den 6/11 är det ingen simning. Då behöver ni inte packa med simkläder till era barn.

 

Mvh Idrott och Hälsa lärarna!